ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน

ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน

  กลับ
ผลของการค้นหา
ภาค/เขต ชื่อตำแหน่ง
{{examPassInfo.CENTER_EXAM_NAME}} {{examPassInfo.CLASS_NAME}}
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
{{examPassInfo.EXAM_SEAT_NO}} {{examPassInfo.ENROLL_NAME}}
ผลการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ (ภาค ค)
{{examPassInfo.EXAM_STATUS}}
{{examPassInfo.EXAM_STATUS}}
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง